Sekce vnitřní kontroly

Zajišťuje kontrolní činnost společnosti, dohlíží nad dodržováním všech zákonných povinností společnosti. Odpovídá za systém interních směrnic .Dohlíží na dodržování všech smluvních vztahů společnosti.Prování kontrolní činnost i v sekci externích služeb. Koordinuje činnost s externím auditorem společnosti.

Kontakt

Adresa sídla:

Šenovská 90/7
Praha 8 – Ďáblice
182 00


IČ:

49679279

Email:

DIČ:

CZ49679279