Informace ke zveřejnění

realitní činnost

Uzavřená veřejná řízení
Probíhající veřejná řízení

Fakturační údaje pro dodavatele ACTON s.r.o. (v zastoupení účastníka nemovitosti):

V případě , že ACTON s.r.o. je v pozici správce nemovitostí, je v pozici odběratele vlastník nemovitosti dle KN, ACTON s.r.o. je uveden jako např. správce , konečný příjemce popř. v zasílací adrese - viz příklad.

Odběratel:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
IČ 00064581
DIČ CZ00064581

Zastoupený správcem nemovitosti:

ACTON s.r.o.
Šenovská 90/7, Praha 8 - Ďáblice
IČ 49679279
DIČ CZ49679279

Zasílací adresa:

ACTON s.r.o.
Sochařská 14
Praha 7
170 00

Fakturační údaje pro dodavatele ACTON s.r.o.:

Odběratel:

ACTON s.r.o.
Šenovská 90/7, Praha 8 - Ďáblice
IČ 49679279
DIČ CZ49679279

Zasílací adresa:

ACTON s.r.o.
Sochařská 14
Praha 7
170 00

Kontakt

Adresa sídla:

Šenovská 90/7
Praha 8 – Ďáblice
182 00


IČ:

49679279

Email:

DIČ:

CZ49679279