Správa nemovitostí

správa nemovitostí

Tato sekce společnosti je zaměřena na poskytování komplexní nabídky služeb spojených se zajištěním provozu nemovitého majetku a to pro kompletní vlastnickou strukturu majitelů nemovitostí. Našimi klienty jsou obec Hlavní město Praha, městské části, další obce, státní neziskové organizace, společenství vlastníků, družstva i jednotliví vlastníci či spoluvlastníci. Činnosti společnosti v rámci správy nemovitostí dělíme do níže uvedených oblastí, které je možno zajišťovat komplexně popř. některé z nich samostatně .

ekonomická a administrativní oblast správy nemovitostí

 • převzetí objektu do péče, zajištění jeho evidence a pasportizace
 • příprava a uzavírání nájemních, podnájemních smluv
 • předpis nájmu a služeb souvisejících s nájmem
 • inkaso úhrad za nájem a služby související s nájmem
 • evidence úhrad za nájem a služby
 • vyúčtování služeb spojených s nájmem ,podnájmem, vlastnictvím nemovitostí
 • výpočet nedoplatků nájemného, případně služeb
 • příprava, kontrola rozpočtů oprav,investic a údržby nemovitostí
 • zpracování odpovídající účetní evidence související s vlastnictvím nemovitostí ( DP,DPH)

provozní a technická oblast správy nemovitostí

 • pasportizace objektů
 • zajištění dodávek médií, včetně jejich optimalizace
 • preventivní, běžná,generální údržba a opravy objektů
 • příprava rozpočtů, výběr vhodného dodavatele
 • zajištění havarijní služby
 • kontroly a zajištění provozu technologických zařízení (výtahy, klimatizace,odvětrání,tepelné zdroje)
 • zajištění předepsané revizní činnosti

právní oblast správy nemovitostí

 • poskytování komplexního právního servisu souvisejícího s vlastnictvím nemovitostí od vzniku vlastnictví
 • zajištění zápisů do OR
 • příprava podkladů pro vymáhání nedoplatků
Cílem společnosti je vyčerpávající nabídka nezbytných služeb souvisejících s vlastnictvím nemovitého i movitého majetku pro všechny typy vlastníků.

Kontakt

Adresa sídla:

Šenovská 90/7
Praha 8 – Ďáblice
182 00


IČ:

49679279

Email:

DIČ:

CZ49679279