Inženýrská činnost

inženýrská činnost

Zajišťováním inženýrské činnosti se společnost zabývá od svého vzniku. Tuto oblast zajišťujeme pro své klienty komplexně a to od přípravy realizace staveb přes řízení výstavby až po předání dokončené stavby investorovi, včetně zajištění činností po dokončení staveb. tj. řešení reklamačních řízení.

K zajišťovaným činnostem v této oblasti patří :

  • zajištění projektové dokumentace
  • příprava stavby ve smyslu Stavebního zákona v planém znění – územní řízení, stavební povolení, vodoprávní povolení, povolení útvarů památkové péče a další rozhodnutí v rámci přípravy staveb
  • organizace výběrových řízení, kde zadavateli garantujeme správný průběh těchto řízení a splnění všech náležitostí s VŘ souvisejícími
  • technický dozor investora stavby, kde kontrolujeme zda je stavba prováděna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavebním úřadem a stavebníkem, dále kontrolujeme zejména jakost prováděných stavebních prací, jakost použitých materiálů popř.rozpočet stavby
  • reklamační řízení, popř. další konzultační činnosti v oblasti stavební výroby

Kontakt

Adresa sídla:

Šenovská 90/7
Praha 8 – Ďáblice
182 00


IČ:

49679279

Email:

DIČ:

CZ49679279