Sekce personální,právní,BOZP

Tato sekce zajišťuje komplexně personální a mzdovou agendu nejen vlastní společnosti, ale v případě požadavku svých odběratelů poskytuje tyto služby i pro tyto externí subjekty. Vykonává právní podporu pro vlastní společnost, ale i pro sekci externích služeb. Dále zajišťuje komunikaci s externími právními odborníky. Dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen svých zaměstnanců, ale i externích dodavatelů.

Kontakt

Adresa sídla:

Šenovská 90/7
Praha 8 – Ďáblice
182 00


IČ:

49679279

Email:

DIČ:

CZ49679279